Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между  www.zakurpime.com, собственост на Корая ЕООД и Потребителите (клиентите), които използват сайта. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта zakurpime.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. Дефиниции

  • „Доставчик на услуги“ е  юридическо лице, което  предоставя шивашки услуги, посредством сайта www.zakurpime.com, наричан за краткост „ЗАКЪРПИ МЕ“
  • „Потребител” e лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез  сайта услуги.
  • „Сайт за шивашки услуги“ е сайтът www.zakurpime.com , който служи като виртуална платформа за предлагане на шивашки услуги и  за постигане на съгласие между „Доставчик на услуги“ и „Потребител”
  •  „Корая“  е търговското дружество  „Корая ЕООД“, ЕИК: 202885356,  със седалище в град София, което създава и поддържа сайта „ЗАКЪРПИ МЕ“. “Корая ЕООД”  има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
  • „ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка за изпълнение на една или повече  шивашки услуги чрез www.zakurpime.com. Поръчката може да бъде със статус „одобрена” , когато е окончателно потвърдена по телефон от Потребителя. Поръчката може да бъде със статус „непотвърдена” , когато е получена от „Корая ЕООД“, но не е окончателно потвърдена.

2. Условия за ползване на сайта за шивашки услуги „ЗАКЪРПИ МЕ“

 • Разглеждането на „ЗАКЪРПИ МЕ“ е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
 • При поръчка потребителят трябва да предостави имена, телефонен номер и описание на услугата, която желае да му се извърши.  „ЗАКЪРПИ МЕ“ гарантира, че няма да предоставя тези данни на други лица и че ще ги използва единствено за да изпълни заявената шивашка услуга.
 • Цялото съдържание на сайта (текст, графика, изображения) са собственост на „Закърпи Ме“ и е забранено да се използват без писменото съгласие на  управителя на Корая ЕООД.
 • Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „ ЗАКЪРПИ МЕ”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.
 • Всички посочени цени на сайта за шивашки услуги  са в лева с включен ДДС.

3. Поръчка на услуги

 • За да направи поръчка потребителят трябва да отиде в секция „Поръчка“ на сайта и да  посочи вярно попълнени данни за контакт ( две имена и  телефон) и oписание на услугата, която желае да поръча.
 • Поръчката се активира чрез натискане на бутона „Поръчай“. При направена поръчка Потребителят получава потвърждение на посочения от него телефон.
 • Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но се потвърждават и обработват в делнични дни от 9ч. до 19ч.
 • Поръчки, получени с неверни или невалидни данни се анулират поради невъзможност за изпълнението им.

4. Транспорт и доставка

 • Транспортът е рамките на София се поема от „ЗАКЪРПИ МЕ“ и е безплатен за Потребителя.
 • Клиентът е длъжен  да прегледа доставените продукти в момента на доставката и ако има пренции да ги изрази. С подписването на  документа за доставка,  се счита, че доставката е приета.
 • Клиентът е длъжен да заплати стойността на извършената му услуга при след като е получил готовата дреха.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на „Корая“ ЕООД и последната промяна в тях е от 27.01.2014 г.